Kes on matkatreener?

Tänases postituses uurime kes on matkatreener. Kõige lihtsam on seda teha näite abil. Mina ja Mikko, Merike, Margus ja Janis - me oleme Matkajuhi matkatreenerid. Me juhendame looduses liikuvaid inimesi - me töötame matkaalal. Nagu autojuhid, arhitektid, giidid, insenerid jne. kes töötavad oma alal. Meid ühendab giidide, inseneride jt. üks ühisjoon - me oleme sooritanud teadmiste ja oskuste eksami erialaliidus (matkatreenerid Eesti Matkaliidus). Kui vanaema küsiks, kes on matkatreener, siis ma vastaksin, et matkatreener on eksamineeritud teadmistega inimene kes tegutseb matkamise alal”. Tõenäoliselt lepiks vanaema sellega. Kuid täpsuse huvides võiks lisada, et eksami tulemusel kantakse spetsialist (emakeeles asjatundja:)) riiklikusse registrisse. Lisaks on tal võimalik taodelda Europass koos vajalike lisadega. Neil pealtnäha ebaolulistel nüanssidel on mõnede sihtgruppide silmis (harrastajad, kliendid, tööandjad, edasimüüjad jne.) jaoks oluline tähendus - riik tunnistab ja tagab oma autoriteediga inimese oskused ja garanteerib tema headuse oskuste-teadmiste minimaalsel tasemel. Nii see on - teadmised ja oskused on jaotatud tasemeks. I on vastab õpipoisi staatusele, II tase vastab sellile ning III tase on meistritase. IV ja V tasemel on tipposkustega asjatundjad kes võimelised nii ekspeditsioonide juhtimiseks kui ka üldistusteks, õpetamiseks ja teadustööks. Künniste ületamiseks tuleb läbida koolitusi, koguda kogemusi raskuskategooria matkadel, juhtides ja juhendades inimesi ning sooritades eksam.
Kas see pole ehk liiga raske tee? Me oleme Matkajuhis mõistnud, et see on ainuke tee. Maailm kuhu me suundume võtab arvesse ainult parimat kvaliteeti, garanteeritud väärtust ning turvalisust.

Kommentaarid