Sõudmine või aerutamine. Mis on vahe?

Sõudmine ja aerutamine tundub olema sarnane tegevus. Süsta- parve- või kanuumatkal kuulen tihti: “Sõua paremalt!” või “Sõuame kiiremini!”
Mis siin viltu on?
Sõutakse sõudepaati (foto: Eesti Sõudeliit)


Aerutatakse kanuud, süsta ja parve:


Aerutamise ja sõudmise vahel on märgatavad erinevused:
  1. Sõitja asend. Sõudmisel on sõudja seljaga, aerutaja aga näoga sõidusuunas. Ehk sõudja matkab tagurpidi:)
  2. Aerude kinnitus. Sõudeaerud on paadi küljes tullide abil, aerud seevastu on aerutaja käes vabalt
  3. Keha töö. Sõudepaati juhitakse ülakeha tõmmetega, süsta, kanuu või parve juhitakse aerutaja käte, jalgade ja keha ühistöös.
  4. Juhtimine aerudega. Aerutaja võib alust juhtida ühe aeruga, sõudja vajab edasiliikumiseks ja juhtimiseks kahte tullidele kinnitatud aeru.
  5. Juhtimine tüüriga. Vahel kasutatakse sõudepaadi juhtimiseks tüürimeest, aerutaja saab juhtimisega ise hakkama
  6. Õppimine ja treenimine. Kodus treenimiseks saab kasutada sõudedrenažööri, kuid sama tõhusat viisi toas aerutamist õppida pole leiutatud
  7. Levik. Lõpuks on aerutamine levinum kui sõudmine. Seda kinnitab kasvõi Võhandu maraton, kus aerutajaid on ülekaalus.

Kommentaarid