Eesti loodus mobiilis. iPhone ja Android

Hea uudis on, et loodushuviline ei pea enam raskeid määrajaid seljakotis kandma, vaid piisab 137 grammisest nutifonist taskus ning tehnoloogia areng on otse turjal tuntav.
Esimesed liikide määramise rakendused nutifonidele ilmusid juba 2009 aastal ja nüüd on neid vähehaaval lisandunud.

Mida on siis juba võimalik määrata?
  1. Eesti eFloora I. Puud ja põõsad. Abistab Eesti parkide, aedade, puisniitude ja metsade taimede määramisel. Valikus on 140 kodu- ja võõramaist liiki, mida sagedamini võib kohata meie looduses ja kultuurmaastikes. Tasuline rakendus, mille allalaadimine maksab 1.59 €. Arendaja veebileht
  2. Eesti eFloora II. Puit- ja rohttaimed. Mahukas andmebaas sisaldab 1500-st Eestis levinud liigist tervelt 1100 kirjeldust. Välja on jäetud raskesti eristatavad või vaieldava süstemaatilise käsitlusega liigid. Kodumaa liikide kõrval leiab ka levinumad võõrliigid, samuti koduaedade ja parkide liigid. Tasuta allalaadimine.
  3. Eesti puudel kasvavad suursamblikud. Käsitletud on kõiki 115 puudel kasvava sambliku liiki. Tasuta allalaadimine iPhone'ile ja Androidile. Arendaja.
  4. Eesti kahepaiksed. Värvikas ja fotoderohke määraja, milles võib leida 11 liigi tunnused ja isegi häälitsused. Tasuta allalaadimine iPhone'ile ja Androidile
See on küll esialgu kõik. Matkajuhile teeks rõõmu kui juurde tekiks kodumaine jäljemääraja või Shazami moodi rakendus, mis tunneks muusikapala asemel ära linnu- või loomahäälitsuse ja annaks liigi vaste.
Esimesed välismaised linnu- jälje- ja loomamäärajad on küll olemas, kuid vaatamata rohkele pildi- ja häälitsuste valikule on ka neil veel arenguruumi.
Kuid tehnika areng on paljulubav ning foto- ja hääletuvastus beetaversioonides juba töötab näiteks Google Appides. Ja loodetavasti pole kaugel aeg, kus nutifon suudab fototuvastuse abil liigi iseseisvalt määrata.

Mõned välismaised määrajad
NB! Kui teate veel põnevaid loodusrakendusi nutifonile, lisage kommentaaridesse!

Kommentaarid