Matk Akste järv, Arramäe soo, Akste kuklaste kaitseala

Põlislooduse päeval matkasime põlisel kombel: jalgsi ja hobustel. Sihtkohaks võtsime Akste Natura loodusala, Arramäe jääksoo taastusala ja Akste metsakuklaste kaitseala. Valisime selle piirkonna, sest ala hõlmas nii põlisloodust (Akste järv), siis inimtekkelist, kuid taastatavat ökoloogilist katastroofiala (Arramäe soo taastusala) ning lõpuks kaitse all olevat üleminekuökosüsteemi Akstes, kus kuklaste kaitse eesmärk on sujuvalt üle minemas loodusmetsade kaitse eesmärgiks (juhul kui seda vahepeal ei takista metsamajandajad).


Matka alustasime RMK kaugmatkarajalt ning suundusime huumustoitelist Akste järve vaatlema. Siin paiknes kunagi paadiveeskamise koht, RMK lõkkeplats ja Arramäe matkaraja üks punktidest (nüüd on rada suletud ja kanal õõtsikut täis kasvanud). Järve ümbritseva tallamisõrna õõtsiku säästmiseks jätsime ümber järve teekonna ära ja suundusime Arramäe taastusalale. 

Arramäe rohkete tammide ja suletud kraavide tõttu oli vett kogunenud rohkem kui kuiva aja tõttu oleksime osanud karta. Seetõttu pidid hobumatkajad minema ringiga Akste kuklaste kaitsealale meile vastu ning jalgismatkajad sumpasid läbi taastusala, - üle tammide ja mööda kraavide servi.
Akste ja Arramäe serv osutus tormimurru tõttu raskesti läbitavaks padrikuks. Ilmselt just seetõttu peitus seal ka metssigade lesila: mudavannide ja sügamispuudega.
Akste kuklaste koloonia metsast on üle 20% juba loodusmetsa ala. Kuklased on asunud rohkem äärealadele, endised suured pesad on kadunud, kuid asemele on ilmunud uusi väikseid ja keskmise suurusega pesi.

Usume, et talvel on siia põhjust tagasi tulla, et võtta ette uisumatk, räätsamatk või tõukekelgumatk üleujutusalal.


Matka pikkuseks kujunes 7,2 km; matkateekond sai kirjendatud: https://www.wikiloc.com/hiking-trails/akste-arramae-87252348

Kommentaarid