Tudengid Tampere Ülikoolist matkateenuse testil

Turismiklastri kvaliteediprojekti raames testisid 3 Tampere Ülikooli majandusteaduskonna tudengit 15-17. maini klastriga ühinenud turismifirmade teenindustaset.
Eileõhtusel tõukerattamatkal hindasid Soome tudengid Taevaskojas Matkajuhi matkade taset.
Üliõpilased kasutavad ülikooli poolt etteantud metodoloogiat teeninduskultuuri, meeskonna oskuste, varustuse ja teenuse elamuslikkuse hindamiseks. Hiljem koostatakse ülikoolis õppejõudude käe all kokkuvõte testitulemustest, mille põhjal esitatakse firmadele parendusettepanekud. Järgmine "mystery shopping" toimub mõne aja pärast, et selgitada ettevõtte edenemine.
Reisi jooksul testiti: Eivere mõisa, Waide Motelli, giid Elina Aro giiditeenust, Matkajuht OÜ-d, Hirvemäe Puhkekeskust.
Turismiklastrisse on ühinenud ettevõtted kes panustavad külalislahkusele, hoolivusele ja turismiteenuste kvaliteedile.

Kommentaarid